schets balie

Schets balie gemaakt tijdens ontwerpsessie met de klant.